Om Aure IL

Aure IL vart stifta 17. april. 1922.

Fra den tids basisidretter representert ved ski og friidrett, har idrettslaget i dag et mangfold av aktiviteter som er omtalt på denne hjemmesida.
All aktivitet er basert på frivillighet og dugnad. Vi håper at vi gjennom denne kanalen kan nå ut til de fleste for å informere om våre aktiviteter, samtidig som vi ønsker å stimulere og motivere flere til å ta del i idrettslagets viktige arbeid.
I tillegg til alt arbeidet som legges ned, har vi også en stor velvilje blant våre sponsorer. Noen av disse har sin link på vår startside.

GENERALSPONSOR