Dokumenter og referat

Her ligger aktuelle dokumenter fra styret eller årsmøte i Aure Idrettslag.

Lovnorm Aure IL

Lovnorm Aure Idrettslag April 2016

Dokumenter 2017

Årsmøteprotokoll 2017 Signert

Årsmøtedokumenter 2017 - for driftsåret 2016

Dokumenter 2016

Signert Protokoll - Ordinært Årsmøte 2016

Årsmøtedokumenter - 03.03.2016

Innkalling

Dokumenter 2015

Ekstraordinært Årsmøte desember 2015 - Protokoll

Organisasjonsplan Aure IL - vedtatt 15.12.15

Referat e.o. årsmøte 210515

Referat e.o. årsmøte 260315

Årsmøtereferat 02.03.2015

Dokumenter ordinært årsmøte 2015 

Dokumenter 2014

Årsmøtereferat 2014

Dokumenter Ordinært Årsmøte 03.03.2014

Dokumenter 2013

Protokoll ekstraordinært årsmøte 23.10.2013

Årsmøtereferat Aure IL 2013

Dokumenter Ordinært Årsmøte 28.02.2013

Innkalling til Ordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 2013

Dokumenter 2012

Protokoll Ekstraordinært Årsmøte 26.11.2012

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte i Aure IL 26.11.2012

Medlemsliste Aure IL 12.10.12

Årsmøtereferat 01.03.12

Årsmøtedokumenter - Årsmøte 01.03.2012

Saksliste ordinært årsmøte 1. mars 2012

Organisasjonsplan for Aure Idrettslag - pr 21.01.2012

Dokumenter 2011:

Signert Protokoll Ekstraordinært Årsmøte 07.12.2011 

Dokumenter Ekstraordinært Årsmøte 07 12 2011

Vedlegg Ekstraordinært Årsmøte 07 12 2011 - Organisasjonsplan Aure IL

Strategi Aure IL - 2011 - 2013 - besluttet i Årsmøte 13.04.2011

Referat fra Ekstraordinært Årsmøte i Aure IL 13.04.2011

Innkalling ekstraordinært årsmøte 13.04.2011

Saksdokumenter årsmøte 2011

referat fra ordinært årsmøte 2011

saksdokumenter ekstraordinært årsmøte 2011

refreat fra ekstraordinært årsmøte 2011

Dokumenter 2010:

Referat årsmøte 2010

Saksdokumenter Årsmøte 2010

Budsjett 2010 - Totalt - Hovedstyre - Fotball - SkiFriidrett
Budsjett 2010 - Tur og Trim - Anlegg - Skibase - Bygdacup
Budsjett 2010 - NordvestCup - Toppidrettsveka - Nye Aure Stadion

Dokumenter 2007: 

Referat Ordinært Årsmøte 2007

Årsmelding Aure IL 2007

GENERALSPONSOR