Fotball: Stor takk til Hemne Sparebank og Equinor AS


Støtte til Aure Il Fotball med innkjøp av fire fotballvant

Fotballgruppa vil takke Hemne Sparebank og Equinor AS som har støttet innkjøpene av fire fotballvant i løpet av de siste tre sesongene. Vantene er til glede for barn og unge, både gjennom idrettslaget og i løpet av skole- og fritid. 

Fotballvantene inviterer til både mer ballkontakt og spill for de yngste. Norges fotballforbund anbefaler fotballvant på kamp og trening fordi:

-       De er godt tilpasset for alder og modning

-       De gir mange involveringer, og alle blir involverte

-       Vantene gir kort vei fra angrep til forsvar

-       Vantene gir gode forutsetninger for mestring, utvikling og trivsel

Gjennom mer ballkontakt og hyppigere mestringsopplevelser blir aktiviteten morsommere og mer utviklende for barna.

Vi gleder oss også over at fotballvantene også inviterer til løkkefotball og ballek for de som er eldre. 

Stort løft for fotballen i Aure IL Fotball som vi er veldig glade for at Hemne Sparebank og Equinor vil være med på.


Jentene og guttene i 2013- årgangen var de første som fikk ta i bruk og glede seg over fotballvantene