Årsmøte i Aure IL 26.mai kl 18


Her finner du innkalling og årsmøtedokumenter

Årsmøte i Aure Idrettslag 

Dato: Onsdag 26. mai 2021 
Kl: 18:00  
Sted: Kultursalen, Aure Arena
Påmelding til: post@aureil.no

Hovedstyret ønsker velkommen til årsmøte i Aure Idrettslag! 

Grunnet koronasituasjonen ønsker vi påmelding til årsmøtet slik at vi overholder koronarestriksjoner. Deltakere vil få henvist sitteplass. Kohorter kan sitte sammen. Opplys derfor om du melder på enkeltperson eller en kohort.

Saker du som medlem i Aure IL ønsker å ta opp på årsmøtet, må være hovedstyret i hende senest 24. mai 2021 til: 

Aure Idrettslag, Flatmarka 22, 6690 Aure eller på e-post: post@aureil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet på hjemmesiden til Aure Idrettslag.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Last ned og les årsmøteinnkallingen her 


Velkommen til årsmøte!

Hovedstyret i Aure Idrettslag