Mini (1. - 3. alle): Oppstart av håndballtrening for 1.-3.klasse


Endelig oppstart av håndballtreninger for mini (1.-3. klasse), torsdag 11.november!

Aure IL ønsker velkommen til trening torsdag 11.november for 1.-3.klasse. 
Håndball for de minste skal være preget av lek og mestring, og ikke minst utvikling av ballforståelse. En trening kan inneholde stafetter, øvelser med ball, konkurranser, spill og lek. 
Det vil være fokus på det sosiale miljøet og inkludering. 

Det er pr nå fastlagt to treninger, da det vil være behov for dugnad og frivillige fra foreldregruppa for å kunne fortsette å tilby treningene. 
18.november arrangeres det derfor foreldremøte i kantina på Aure Arena, samtidig med trening. 
Her vil man få svar på hva dette innebærer.

Velkommen til trening i Aure Arena torsdag 11.nov kl.17.00!