Fotball: Aure IL Fotball med lagspresentasjon av Gutter og Jenter 6/7


Fotballglede, fotballiver og fotballvenner!

De to yngste lagene våre har hatt hver sine treninger i år, men har ofte samarbeidet på tvers av årskull for å stille lag på kamper og cuper. For de yngste spillerne våre har Anita K. Vaag vært hovedtrener og med seg i trenerteamet har hun hatt Mona Myren og Marita Flaamo. Kjersti Marit Vik har vært lagleder for laget. På treningene har de vært rundt 15 spillere og det har vært et spennede førsteår med fotball for 2015-gjengen. Framgangen er stor, og viktigere er det at ungene trives på trening og bygger vennskap og samhold gjennom felles aktivitet. 

I løpet av høsten har de deltatt på sine første to cuper i tillegg til en trivelig fotballettermiddag med internkamper mot KIL/Hemne. Fotballgleden og fotballiveren er stor -og vi gleder oss til å starte opp igjen til våren, konstaterer trenerne. 

Anne Harjes og Mats Torset har hatt treneransvaret for årgang 2014. Her har Ingrid Bones Kjørsvik vært lagleder. Denne gode gjengen har ett års erfaring fra fjoråret -og har fortsatt den positive utviklingen dette året. På treningene er det både lek, øvelser og spill med ball -og innsatsen er på topp.

På kamper og cuper har årgangene ofte vært mikset for å få til rene gutte- og jentelag -og noen ganger har det enkleste vært å lage blandalag. Dette har spillerne taklet med strak fot(!) og både skudd og finter har gitt mestring og målsus.

Til neste år vil Gutter og Jenter 7 skille lag. Guttene skal spille sammen med 2013-årgangen som Gutter 8/9 mens jentene høyst sannsynlig blir Jenter 8/9 sammen med tredjeklassejentene.

Takk for i år!